Quảng cáo trên cổng

Đánh giá lần cuối bởi: , chuyên gia y tế, trên 05.10.2018

Nếu có thắc mắc về quảng cáo trên iLiveOK.com, vui lòng gọi. +38 (094) 711-25-77 hoặc viết: contact@ilive.com.ua

Đặt hàng cho chiến dịch quảng cáo

Chi phí quảng cáo trên cổng iLiveOK.com

Quảng cáo biểu ngữ

DESCTOP VERSION

Loại vị trí
CPM (Giá mỗi nghìn lần hiển thị)
Chi phí * (EUR)
cho mỗi 1000 lần hiển thị
Biểu ngữ cao cấp ở cột bên phải (đầu tiên)
(kích thước 300 * 250 hoặc 336 * 280)
1
Biểu ngữ cao cấp ở cột bên phải (thứ hai)
(kích thước 300 * 250 hoặc 336 * 280)
0,8
Biểu ngữ trong văn bản (kích thước 336 * 280 hoặc 300 * 250) 0,9
Biểu ngữ bên dưới văn bản (kích thước 630 * 280) 0,2

Phiên bản MOBILE

Loại vị trí
CPM (Giá mỗi nghìn lần hiển thị)
Chi phí *  (EUR)
cho mỗi 1000 lần hiển thị
Biểu ngữ trong văn bản đầu tiên (kích thước 336 * 280 hoặc 300 * 250) 1.1
Biểu ngữ trong văn bản thứ hai (kích thước 336 * 280 hoặc 300 * 250) 0,3
Biểu ngữ trong văn bản là thứ ba (kích thước 336 * 280 hoặc 300 * 250) 0,2
Loại vị trí
CPC (Giá mỗi nhấp chuột)
Chi phí * (EUR) 
cho mỗi nhấp chuột
Biểu ngữ 0,5
Đăng vị trí
 
Chi phí * (EUR) 
1 biểu ngữ / 1 trang / 1 tháng
Biểu ngữ 35

Các loại chỗ ở khác

Loại chỗ ở
 
Chi phí * (EUR)
Vị trí của một trang thông tin (danh thiếp) của một cơ sở y tế trong danh mục các trung tâm y tế 150
Buộc thẻ kinh doanh trong khối "Phòng khám tốt nhất" (1 tháng) trên trang chính 50
Xây dựng thương hiệu cho một phần (chất nền) 3 EUR
cho 1000 lần hiển thị
Phụ phí:
 
 
Nhắm mục tiêu theo địa lý 50%

 * Không có VAT.

Các dịch vụ về việc đặt các tài liệu quảng cáo trên cổng thông tin được cung cấp theo các điều khoản của hợp đồng cung cấp .


Cổng thông tin iLive không cung cấp tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị.
Thông tin được công bố trên cổng thông tin chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng mà không hỏi ý kiến chuyên gia.
Đọc kỹ các quy tắc và chính sách của trang web.

Bản quyền © 2011 - 2019 iLive. Đã đăng ký Bản quyền.