Chính sách bảo mật của ILive

Đánh giá lần cuối bởi: , chuyên gia y tế, trên 08.01.2019

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân dành cho người dùng của chúng tôi như thế nào. Trong Chính sách bảo mật này, bạn sẽ tìm hiểu thông tin nào chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ của nó. Anh ta sẽ giải thích sự lựa chọn mà bạn có trong cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo vệ thông tin này. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc kỹ Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web được thiết kế để sử dụng tiêu dùng (không chuyên) cho các mục đích phi thương mại, cá nhân, gia đình hay hộ gia đình, bao gồm iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, bao gồm cả tên miền phụ và các phiên bản di động của các trang web này (chúng tôi gọi các trang này "iLive Sites" chung chung. Chúng tôi tham khảo Trang web iLive, cũng như thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Trang web iLive, dưới dạng "Dịch vụ".

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý  với Điều khoản và Điều kiện sử dụng của iLive, đây là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của việc sử dụng iLive, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này và  chính sách của iLive Cookie, và bạn đồng ý rằng chúng tôi lưu trữ, sử dụng và nếu không xử lý thông tin của bạn, nơi chúng ta đang có.

Liên tưởng tới "iLive", "chúng tôi" hay "chúng ta" có nghĩa là công ty Alpha Rồng LP (số đăng ký SL25557, Suite 1, 4 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JE, Scotland, Vương quốc Anh), bao gồm bất kỳ công ty (ví dụ như một công ty con) , sở hữu Alpha Dragon LP. Alpha Dragon LP có thể chia sẻ thông tin giữa các công ty con hoặc trang Web mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát, nhưng thông tin được thu thập theo Chính sách bảo mật này luôn được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Ngoại trừ như đã nêu trong Chính sách bảo mật này, Alpha Dragon LP là bộ điều khiển dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin được thu thập về bạn

Một số Dịch vụ của chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và những dịch vụ khác lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Ngay cả khi bạn không đăng ký và không cung cấp thông tin cá nhân trên iLive, chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ iLive. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Mẫu đăng ký

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, một số Dịch vụ nhất định yêu cầu bạn đăng ký với iLive để chúng có thể hoạt động bình thường. Nếu bạn quyết định đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện trên iLive hoặc truy cập vào dịch vụ nào đó, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nào đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày tháng năm sinh, tên người dùng và mật khẩu của bạn truy cập vào tài khoản iLive của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi cho iLive.

Bản tin điện tử

Khi đăng ký và vào các thời điểm khác nhau khi bạn sử dụng Trang web iLive, bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để nhận thông tin / bản tin qua e-mail từ iLive. Trong bảng tin iLive, nếu bạn bật thông báo qua email cho các thư bạn đã tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận được email nếu họ có bất kỳ hành động nào. Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn không còn muốn nhận cập nhật qua e-mail nữa, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách đi tới phần "Thông báo E-mail" trong cài đặt tài khoản của bạn.

Diễn đàn công cộng

Diễn đàn công khai iLive, nơi người dùng có sở thích tương tự, bao gồm liên quan đến một số vấn đề y tế nhất định, có thể trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau hoặc hỏi chuyên gia câu hỏi. Các cuộc thảo luận trực tuyến như vậy được kiểm duyệt bởi các chuyên gia y tế, mở cửa cho công chúng và không nên được coi là riêng tư.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) mà bạn xuất bản trong bất kỳ diễn đàn nào đều mở cửa cho công chúng và không phải là riêng tư. Bạn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi xuất bản bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công khai nào. Nội dung bạn xuất bản có thể được đọc, tiết lộ hoặc nhận bởi bên thứ ba và có thể được sử dụng theo những cách khác mà chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự báo, bao gồm liên hệ với bạn vì mục đích trái phép. Như trong bất kỳ diễn đàn mở nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn xuất bản cũng có thể được hiển thị trong công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm thông tin cá nhân trong diễn đàn của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi yêu cầu bạn xóa thông tin bằng cách sử dụng  liên kết "Liên hệ với chúng tôi"  trên mỗi trang của Trang web iLive. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể xóa thông tin cá nhân của bạn.

Email được gửi tới iLive

Chính sách bảo mật này không bao gồm thông tin, nội dung, thông tin về doanh nghiệp, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi đến iLive bằng e-mail. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin thương mại, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh, dù là riêng tư hay cá nhân, không gửi email cho họ trên iLive.

Thông tin về dịch vụ và thiết bị

Khi bạn nhận được quyền truy cập vào các trang web iLive và sử dụng Dịch vụ, iLive tự động thu thập và lưu trữ thông tin tạp chí máy chủ của nó từ trình duyệt web của bạn hoặc thiết bị di động, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn hoặc ID thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm URL-địa chỉ), bạn cài đặt, cookie và thông tin về những gì bạn đã xem và thực hiện hành động (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tham gia vào chiến dịch, nhấp chuột và ngày và giờ có liên quan).

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. "Cookie" là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Trang web iLive cho phép bạn nhận ra trình duyệt của mình, thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn như được mô tả ở trên. Ngoài cookie chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi khác thu thập thông tin về việc sử dụng các dịch vụ, bao gồm các ID tế bào và "web beacon" là tác phẩm đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là "GIF rõ ràng" hoặc "web-pixel ") Nhúng trên trang web hoặc trong một bức thư thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan đến máy chủ (có thể thuộc về trang web, nhà quảng cáo mạng hoặc bên thứ ba khác).

Các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web iLive, bao gồm nội dung bạn đã xem xét. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp iLive quảng cáo trên Trang web iLive và các trang web của bên thứ ba khác dựa trên hoạt động của bạn trong trình duyệt trên Trang web iLive. ILive có thể bổ sung thêm quảng cáo trên iLive Sites và các trang web của bên thứ ba khác dựa trên thông tin bổ sung được biết đến với iLive hoặc cho bên thứ ba. Các bên thứ ba mà iLive hoạt động là Google, Yandex, Facebook, Twitter và các công ty khác. Ngoài việc sử dụng thông tin được thu thập cho iLive, Google và Yandex cũng có thể sử dụng thông tin như được mô tả trong chính sách bảo mật của họ. Để tìm hiểu cách Google hoặc Yandex có thể sử dụng những thông tin được thu thập bởi Google hoặc Yandex bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web iLive, hãy truy cập https://www.google.com/policies/privacy/partners và https://metrica.yandex.com / about / info / privacy-policy. Cùng lúc đó, Facebook và Twitter không cung cấp thông tin cá nhân iLive, Facebook và Twitter có thể sử dụng thông tin về bạn và cung cấp dịch vụ iLive (có thể được kết hợp với các thông tin cá nhân rằng Facebook và Twitter là vào bạn), như mô tả trong chính sách bảo mật của họ, có sẵn tại https://www.facebook.com/about/privacy và https://twitter.com/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Trang web iLive và trên các trang web của bên thứ ba. Nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sử dụng công nghệ để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web iLive để cung cấp cho bạn quảng cáo định hướng cookie trên Trang web iLive của chúng tôi và trên trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động của bạn trong trình duyệt và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác liên quan đến Dịch vụ, hãy xem lại Chính sách cookie của chúng tôi  .

Thông tin về bạn được sử dụng như thế nào?

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • để cung cấp, cải thiện và tạo Dịch vụ mới,
 • trả lời các yêu cầu của bạn và gửi thông báo quản trị về Trang web và Dịch vụ iLive,
 • để nhận phản hồi của bạn về iLive Sites and Services,
 • gửi cho bạn email an toàn và email được cá nhân hóa liên quan đến sở thích của bạn, vì nó sau khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ iLive,
 • để phân tích xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng theo thống kê, bao gồm tần suất truy cập Trang web iLive, cách sử dụng Dịch vụ và số lượng thư được nhận và mở,
 • Cung cấp cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học tương tự và sở thích nội dung có liên quan hơn, bao gồm quảng cáo trên cả Trang web iLive và bên ngoài,
 • để phát hiện và bảo vệ chống gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi,
 • để xác định sự cố với Dịch vụ,
 • thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phân tích, bao gồm các hoạt động được mô tả bên dưới,
 • để quản lý tài khoản của bạn.

Ngoài ra, iLive có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

ILive có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ và bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ: thông tin mà iLive thu thập về bạn có thể được kết hợp với thông tin khác có sẵn cho iLive, bên thứ ba để nghiên cứu và phân tích, bao gồm phân tích hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm độ tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc thông tin khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chung mà không thể xác định được cho một người dùng cá nhân của iLive Sites, các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi và các đối tác kinh doanh khác.

ILive sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn.

Trao đổi thông tin

 • Các công ty con và chi nhánh công ty iLive

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con, chi nhánh và công ty của chúng tôi có được hoặc sáp nhập với chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi. Trong trường hợp thay đổi công ty kiểm soát do, ví dụ, bán hoặc sáp nhập với một người khác hoặc trong trường hợp bán tài sản hoặc phá sản, các iLive có quyền chuyển thông tin cá nhân của bạn để điều khiển mới hoặc mua lại tài sản đối mặt. Trong trường hợp thay đổi như vậy, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách bảo mật này, trừ khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật theo phần "Thay đổi chính sách bảo mật này".

 • Các công ty và nhà thầu làm việc với iLive

ILive đang hợp tác với các công ty bên ngoài và các nhà thầu, những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và nếu không hỗ trợ việc Sites iLive, kể cả những người cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý e-mail và vị trí, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Đôi khi, các nhà thầu ILive có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong khi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của iLive. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu của chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp một dịch vụ hoặc chức năng giới hạn cho iLive.

 • Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn, chẳng hạn như một định danh hoặc địa chỉ IP của một cookie, một dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba, có thể sử dụng thông tin này thay mặt cho chúng tôi để giúp iLive cung cấp quảng cáo trên iLive, cũng như trên các trang web khác, như mô tả trong chính sách của chúng tôi Cookie.

Một số tài liệu, dịch vụ và quảng cáo được cung cấp cho bạn thông qua Trang web iLive được duy trì hoặc chứa liên kết đến các trang web được lưu trữ và điều hành bởi một công ty không phải là iLive ("Trang web của bên thứ ba"). ILive không gửi thông tin cá nhân của bạn vào các trang web của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin mà bạn tiết lộ trong các trang web của bên thứ ba khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba không được bao phủ bởi chính sách bảo mật. ILive không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web của bên thứ ba này. Bạn nên đọc chính sách bảo mật được đăng trên trang web của bên thứ ba để hiểu cách trang web của bên thứ ba này thu thập và sử dụng thông tin của bạn. ILive đang thực hiện mọi nỗ lực để làm cho rõ ràng đối với bạn khi bạn rời khỏi trang web và đi đến trang web của iLive của một bên thứ ba, hoặc bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết hoặc thông báo cho bạn trên trang web iLive để chuyển sang trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy cụm từ như "Được hỗ trợ bởi" hoặc "Cùng với", theo sau là tên công ty không phải là iLive, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải là iLive.

Chúng tôi cũng có thể bao gồm các trang web xã hội trên Trang web iLive cho phép bạn tương tác với các dịch vụ mạng xã hội thích hợp, ví dụ: để xuất bản một bài viết. Các tiện ích này có thể thu thập dữ liệu xem có thể được bên thứ ba cung cấp tiện ích và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể quản lý cài đặt bảo mật của mình trực tiếp bằng nền tảng mạng xã hội.

Tuân thủ luật pháp, quy định và yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật

Để hợp tác với các cơ quan và cá nhân của chính phủ và thực thi pháp luật nhằm bảo đảm và thực thi pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba cho: (1) tuân thủ các yêu cầu pháp lý như một đạo luật, quy định, lệnh khám xét, trát hoặc lệnh của tòa án ; (2) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ an ninh của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ, để đối phó với một mối đe dọa vật chất cho bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc để bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thông tin của bạn được bảo vệ và lưu trữ như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bất chấp những nỗ lực của iLive để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có nguy cơ rằng một bên thứ ba trái phép có thể tìm cách vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc chuyển thông tin này hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn nếu tài khoản của bạn hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bất cứ lúc nào bạn có thể xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc hướng dẫn chúng tôi về việc loại bỏ thông tin đó, nhưng bạn nên biết rằng không thể xóa tất cả dữ liệu mà bạn cung cấp iLive từ máy chủ của chúng tôi. Xem "Cơ hội và Quyền của bạn" bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Cơ hội và quyền của bạn

 • Cập nhật / xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn iLive sử dụng thông tin cá nhân của mình theo Chính sách Bảo mật này, bạn không được sử dụng các Trang web và Dịch vụ iLive. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thay đổi cần thiết. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua liên kết "Liên hệ với chúng tôi" ở cuối mỗi trang của Trang web iLive.

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi từ hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng liên kết "Liên hệ với chúng tôi" ở cuối mỗi trang của Trang web iLive. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi và nếu có thể, từ phương tiện dự phòng của chúng tôi. Bạn nên biết rằng công nghệ không thể loại bỏ mọi thông tin mà bạn cung cấp cho iLive Sites từ máy chủ của chúng tôi là không thể.

Khi bạn đăng ký để nhận tin nhắn e-mail cho bất kỳ dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các bản tin của chúng tôi qua e-mail bất cứ lúc nào bạn có thể chọn không nhận bản tin bổ sung hoặc email khác từ iLive hoặc nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ của chúng tôi.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bằng e-mail:

 1. Làm theo hướng dẫn ở cuối bản tin và sử dụng liên kết "Hủy đăng ký" được tìm thấy trong các chữ cái.
 2. Đăng nhập vào tài khoản trên iLive Sites và hủy đăng ký mà bạn không còn muốn nhận trong phần "Tiểu sử của tôi".
 • bánh quy

Hầu hết các trình duyệt có thể được cấu hình để từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối cookie trong phần "Trợ giúp" hoặc "Cài đặt" trên thanh công cụ của trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách hủy cookie, hãy xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

 • Quảng cáo trên thiết bị di động

Bạn cũng có thể quản lý quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo" trong cài đặt thiết bị iOS hoặc "Hủy cá nhân hóa quảng cáo" trong cài đặt thiết bị Android của bạn. Điều này sẽ không ngăn bạn nhìn thấy quảng cáo, nhưng sẽ giới hạn việc sử dụng số nhận dạng thiết bị để cá nhân hóa quảng cáo của bạn tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nếu bạn có câu hỏi về cách từ chối cookie trên thiết bị cụ thể của mình, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

 • Bảo mật trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Các trang web không được thiết kế và không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. Các trang web của ILive không thu thập thông tin cá nhân về bất kỳ người nào nếu chúng tôi biết rằng người đó dưới 13 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo kiểm soát việc sử dụng Trang web iLive bởi trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc diễn giải và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc Dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web iLive liên quan đến trẻ vị thành niên.

 • Thông tin bổ sung cho khách truy cập iLive từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi dựa vào một số cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn, bao gồm: (i) cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp và cải thiện Dịch vụ, bao gồm cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo mà bạn có thể quan tâm; (ii) là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đảm bảo sự an toàn và bảo mật của Dịch vụ và Trang web; (iii) là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi; (iv) cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi theo Điều khoản và Điều kiện Sử dụng iLive; (v) với sự chấp thuận của bạn để xử lý, mà bạn có thể rút bất cứ lúc nào (tuy nhiên, việc xem xét không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đã xảy ra trước ngày thu hồi); (vi) bạn đã xuất bản thông tin, ví dụ, trên bảng tin iLive hoặc trong các diễn đàn công cộng khác; (vii) cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như luật, lệnh, lệnh khám xét, triệu tập lên tòa án hoặc lệnh tòa án, hoặc để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và (viii) nó là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích của người khác.

Nếu bạn là người dùng iLive trong EEA, bạn có thể: (i) truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn (chúng tôi sẽ cố cung cấp thông tin trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn yêu cầu); (ii) sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn (trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sửa thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thay đổi cần thiết); (iii) trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý đó nếu chúng tôi không có cơ sở pháp lý để tiến hành; (iv) thu hồi sự đồng ý trước đó (tuy nhiên, việc xem xét không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đã xảy ra trước ngày rút tiền); hoặc (v) nếu bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương. Nếu bạn muốn tìm hiểu, cửa hàng chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân, và nếu như vậy, để tận dụng lợi thế của bất kỳ của những quyền mà có sẵn cho bạn đối với các thông tin cá nhân như vậy, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Liên hệ với iLive» . Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý.

Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bạn có thể hủy đăng ký khỏi đăng ký trong email mà chúng tôi gửi cho bạn bằng cách thay đổi cài đặt đăng ký trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc cách khác, như được chỉ định trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết phải cung cấp cho bạn Dịch vụ và thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Điều này cũng áp dụng cho các bên thứ ba mà chúng tôi chuyển thông tin của bạn để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Khi chúng ta không còn cần phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn, và chúng tôi không cần phải lưu trữ nó phù hợp với nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi, chúng tôi hoặc xóa nó khỏi hệ thống hoặc anonimiziruem của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký iLive và bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn nữa, bạn có thể đóng tài khoản của mình.

Liên hệ iLive

Gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết "Liên hệ với chúng tôi" ở cuối mỗi trang của iLive Sites nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ.

Nếu bạn có vấn đề bảo mật chưa được giải quyết hoặc việc sử dụng dữ liệu mà bạn không thỏa mãn với quyết định của chúng tôi, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách bảo mật và bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ được áp dụng sau khi chúng được xuất bản, trừ khi chúng tôi nói khác. Nếu chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể về Qui Định về Sự Riêng Tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng một thông báo trên trang web iLive và / hoặc gửi email cho người dùng đăng ký của chúng tôi (gửi đến địa chỉ email được cung cấp trong quá trình đăng ký) trước những thay đổi có hiệu lực. Tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi Chính sách bảo mật này, bạn đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để biết thông tin cập nhật về các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi yêu cầu bạn không đăng ký với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web iLive. Ngay lập tức rời khỏi iLive Sites nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.


Cổng thông tin iLive không cung cấp tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị.
Thông tin được công bố trên cổng thông tin chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng mà không hỏi ý kiến chuyên gia.
Đọc kỹ các quy tắc và chính sách của trang web.

Bản quyền © 2011 - 2019 iLive. Đã đăng ký Bản quyền.