^

Thông tin

Nhiệm vụ chính của tổng biên tập bao gồm, trong số những việc khác, tổ chức công việc của nhóm sáng tạo, biên soạn kế hoạch xuất bản theo chủ đề, đọc và chỉnh sửa văn bản, xuất bản tài liệu.

Định hướng quan trọng nhất trong công việc của các chuyên gia y tế là kiểm tra nội dung iLive để có độ chính xác và nhất quán cao nhất có thể với các sự kiện.

Hồ sơ xã hội

Giáo dục và kinh nghiệm làm việc

Ông tốt nghiệp năm 2005 tại Đại học Y quốc gia Kiev. A.A. Những người hành hương trong đặc sản "Y học".

Từ năm 2006 đến 2011 làm bác sĩ gia đình tại Phòng khám đa khoa №1 thuộc quận Desnyansky của thành phố Kiev.

Từ năm 2011, anh làm việc như một chuyên gia y tế - biên tập viên xuất bản của cổng thông tin iLive, tôi sống! Ok! :).

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.